Warto podjąć walkę z alienacją na emigracji

Alienacja to dla istoty stadnej, jakim bez wątpienia jest człowiek, to bardzo poważne zagrożenie. Jest ona szczególnie dotkliwa na emigracji, gdzie czynniki osobowościowe łączą się ze wzmożonymi czynnikami otoczenia, przez co prawdopodobieństwo pojawienia się alienacji i jej skala są zazwyczaj dużo większe. Alienacja w skrajnych przypadkach może powodować nawet próby samobójcze, więc nie jest to zjawisko, które można by bagatelizować. W swojej najdelikatniejszej formie alienacja to przyczynek do poważnego stresu i depresji. Jak sobie z nią radzić?

Metody walki z alienacją

Uczucie samotności to tak jak każde inne odczucie, nasza wewnętrzna reakcja na zastaną sytuację. Jeśli tylko sobie uświadomimy, że nasza sytuacja życiowa zależy głównie od nas, możemy zacząć realnie działać nad jej modyfikacją. Psychologowie proponują wiele działań zwalczających samotność. Najważniejsze z nich to:

I. Aktywne pielęgnowanie starych znajomości – na emigracji łatwo jest poluzować dotychczasowe więzy, ale można realnie je odbudowywać, nawet na odległość.

II. Celowe odrzucanie izolacji – najprostszą reakcją na fakt, że otoczenia działa trochę inaczej od tego, do czego się przyzwyczailiśmy, jest izolowanie się od niego; izolacji nie poddamy się wtedy, kiedy sami będziemy animować aktywności i wydarzenia z ludźmi znajdującymi się w naszym otoczeniu.

III. Utrzymujmy stałe kontakty – okresowe odnawianie stałych znajomości nie jest w stanie zastąpić realnego utrzymywania aktywnych więzi; nowoczesne technologie pozwalają na kontaktowanie się w sposób ciągły i należy korzystać z takich możliwości;

IV. Spotykajmy się z rodakami – bariera kulturowa zawsze istnieje i nie warto udawać, że jest inaczej; człowiek potrzebuje zrozumienia i akceptacji, a to w najbardziej naturalny sposób można osiągnąć dzięki kontaktom z osobami z tego samego kręgu kulturowego;

V. Otwierajmy się na obce kultury – życie w obcej kulturze nie może być próbą robienia z siebie wyspy na oceanie, bo takie wyspy są zawsze samotne; zazwyczaj umiejętność poruszania się w obcej kulturze jest najlepszym lekiem na odczuwaną alienację;

VI. Odwiedzaj kraj ojczysty – regularne wycieczki z powrotem do Polski są dobrą odskocznią od codziennego stresu i pozwalają naładować baterie na starych śmieciach.

Sposobów jest oczywiście znacznie więcej i każdy też może wymyślać własne drogi, by podążać mocno zaludnionymi ścieżkami.

Dodaj komentarz