Przekleństwo parentyfikacji

Nasz słownik jest regularnie bombardowany nowymi terminami, których źródłem zazwyczaj jest Ameryka. Część z tych terminów ma się nijak do naszego codziennego życia i można je traktować co najwyżej jako ciekawostkę, element odległego świata nas nie dotykającego.

Jednym ze zjawisk, jakie ostatnio przybyły do nas wraz z mądrym określeniem na nie, jest parentyfikacja. Łatwo zauważyć, że wyraz ten został już spolszczony, więc można zakładać, że jest to coś realnego i istotnego. Tak też jest w rzeczywistości. Parentyfikacja to zjawisko, którego ofiarami jest masa osób, jakie poznamy na portalach randkowych. Czym właściwie jest parentyfikacja?

Kiedy zostajesz rodzicem

Nasze współczesne relacje rodzinne są zazwyczaj dość wygodne i świat XXI wieku często powoduje wręcz, że jesteśmy przesadnie rozpieszczeni. Czasami na randkach internetowych można poznać ludzi, którzy ewidentnie przejawiają skłonności do roszczeniowego podejścia do świata. Wszystko zawsze im było wręczane, więc oczekują, że dalej tak życie będzie wyglądało. A to nie jest sposób na związek.

Osoby dotknięte parentyfikacją są w pewnym sensie na drugim biegunie spektrum, które można by zbudować dla nich i dla małych książąt oraz księżniczek. W ich młodym życiu to oni przyjmowali role rodzicielskie, przez co ich rozwój osobowości się zaburzał.

Dziecko-rodzic

Parentyfikacja może mieć różne przejawy. Czasami jest to konieczność wczesnego dbania finansowego o rodzinę. W innych przypadkach jest to konieczność fizycznej pracy w domu, na przykład w związku z niedołężnością rodziców.

Bardzo często zjawisko to ma przede wszystkim charakter emocjonalny. Samotni rodzice mają tendencję do przenoszenia na dziecko części emocji, jakie normalnie zarezerwowane byłyby dla partnera czy partnerki. Jest to najczęściej poszukiwanie oparcia czy bazowanie swojego poczucia bezpieczeństwa na dziecku. Nierzadko też rodzice budują z dzieckiem relację partnerską zamiast rodzicielskiej, przez co dziecko staje się powiernikiem, a niekiedy nawet mediatorem między rodzicami.

Skutki dla związków

Takie osoby można poznać często już po jednej randce internetowej, ponieważ w ich rozumieniu związek jest serią obowiązków, które przyjmuje się na siebie. To oczywiście w pewnym sensie prawda, ale jest to tylko element prozy życia, nie jego sedno. Osoby obciążone parentyfikacją muszą dopiero nauczyć się emocjonalnego przeżywania związku.

Dodaj komentarz